Cultuurindex online

cultuurindexDe Cultuurindex van de Boekmanstichting en het Sociaal Cultureel Planbureau is nu ook online te raadplegen. De Cultuurindex Nederland is een soort AEX-index voor cultuur en geeft inzicht in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. De Cultuurindex brengt het beschikbare cijfermateriaal uit de cultuursector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)

 


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram