Economisch belang culturele en creatieve sector vergelijkbaar met de bouw

CBSOp 19 juli jl. presenteerde het CBS cijfers die bevestigen dat het economische belang van de creatieve en culturele sector (inclusief media) groter is dan vaak wordt gedacht. Het CBS berekende deze cijfers op verzoek van het ministerie van OCW en heeft ze samengesteld voor het jaar 2015. De cijfers omvatten o.a. podiumkunsten, erfgoed, reclame, audiovisueel, beeldende kunst, architectuur. Platforms en gaming zijn niet meegenomen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (27 september 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram