Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

MVEMinister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen euro, een investering die deel uitmaakt van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (26 juli 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram