Regioprofielen en beeldende kunst

regioIn haar beleidsbrief Cultuur in een open samenleving van maart 2018 stelde minister Van Engelshoven (OCW) zich ten doel meer ruimte te bieden aan de diversiteit van verhalen, kunstuitingen en een nieuwe generatie makers. Om dit te kunnen waarmaken wil zij meer samenwerken met gemeenten en provincies en bereidt OCW samen met steden en provincies de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 voor. Het idee is dat met behulp van regioprofielen er beter rekening gehouden kan worden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars. Samenwerkende gemeenten en provincies gingen aan de slag en beschreven hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio en leverden hun regioprofielen in op 1 november 2018. We scanden deze profielen op hun beeldende kunstgehalte.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram