Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur

266px-Ingrid_van_Engelshoven_(cropped)Op 20 december 2018 stuurde minister Van Engelshoven (OCW) haar adviesaanvraag over het cultuurstelsel voor de periode 2021-2024 naar de Raad voor Cultuur. In de begeleidende brief spreekt de minister haar aandacht uit voor de makers, zij wil hen ruimte bieden door te investeren in kwaliteit, nieuwe groepen kansen te geven en door verder dan de klassieke disciplines te kijken. De vijftien profielen van de stedelijke regio’s spelen een grote rol in het uit te brengen advies (zie ook pagina 8). De raad is gevraagd voor 1 april 2019 zijn advies uit te brengen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram