Waarde van cultuur

Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-2-1024x683In de op 18 juni verschenen publicatie Waarde van cultuur worden resultaten van onderzoek naar de Brabantse cultuursector op een rij gezet.

De culturele waarde van cultuur in Brabant
Aan de aanbodkant doet Brabant het goed. Ondanks het betrekkelijk lage aanbod per hoofd van de bevolking is de sector in ontwikkeling. Brabantse cultuurinstellingen organiseerden in de periode 2013-2016 een toenemend aantal activiteiten. Van nog geen 15.000 activiteiten in 2013 groeide dit naar ruim 17.000 activiteiten in 2016. Daarbij zijn de instellingen meer (online) zichtbaar dan in voorgaande jaren. Het totaalbudget voor scholing en professionalisering steeg eveneens. Dit was in 2013 ruim € 225.000, in 2016 was dit ruim € 300.000. Het aantal studenten in Brabantse culturele opleidingen is min of meer stabiel gebleven met in 2016 ruim 9.500 studenten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram