Eerste arbeidsmarktagenda

Schermafdruk 2017-12-12 21.29.50Op 14 november jl. ontving minister Van Engelshoven (OCW) de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector 2017-2023. Het is voor het eerst dat er gezamenlijk actiepunten zijn geformuleerd over arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. Kunsten ’92 kreeg in 2016 van voormalig minister van OCW Jet Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen zo’n agenda op te stellen. Uitvoering van de agenda moet bijdragen aan de sector op zich en de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector verbeteren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram