Cultuurbegroting

Schermafdruk 2017-12-12 21.25.01Op 13 november jl. werd de cultuurbegroting besproken in de Tweede Kamer. Daar maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend structureel extra geld vrij te maken voor presentatie-instellingen. Jaarlijks wordt € 10 miljoen extra geïnvesteerd in kunst en cultuur waardoor “vele culturele instellingen en gezelschappen hun programmering [kunnen] voortzetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken”.

Daarnaast is in de periode 2018-2020 € 1 miljoen per jaar beschikbaar om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven. Een vernieuwend aanbod trekt nieuwe publieksgroepen. Met dit bedrag kunnen presentatie-instellingen voor beeldende kunst en instellingen op het gebied van de amateurkunst, de literatuur en de creatieve industrie de komende drie jaar hun activiteiten voortzetten.

Met deze investering geeft de minister vervolg aan een eerdere wens van de Tweede Kamer. In 2016 en 2017 werd € 10 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in cultuur door amendementen van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

Bericht uit BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram