Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen

Schermafdruk 2017-12-12 21.19.20Op 3 november jl. verscheen de Monitor Kunstenaar en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017. De monitor gaat over afgestudeerden aan creatieve opleidingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (1994-2014) samen met hun positie op de arbeidsmarkt (2003-2015). Daarnaast geeft de monitor de ontwikkelingen weer in de arbeidsmarktpositie van kunstenaars tussen de jaren 2010–2012 en 2013–2015. Het onderzoek werd op verzoek van het ministerie van OCW uitgevoerd door het CBS en is een vervolg op eerdere monitors op dit terrein.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram