Raad voor Cultuur: Werkprogramma 2017-2018

De raad

De raad

Op 19 september 2017 presenteerde de Raad voor Cultuur het Werkprogramma 2017-2018. Het betreft de adviesagenda voor de periode april 2017 – december 2018.In samenspraak met het ministerie van OCW bepaalt de raad de hoofdlijnen van zijn adviesagenda. Aan de basis van deze agenda ligt een verkenning uit 2014 naar ontwikkelingen en trends in het culturele leven: De Cultuurverkenning, waarin de raad onder andere beschreef dat er ondanks de economische crisis en de stevige bezuinigingen weliswaar sprake was van veel veerkracht in de cultuursector, maar dat deze niet voldoende was om de afname van de uitgaven te compenseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 decemember 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram