Kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen

37th Dies Natalis 14 01 2013Het Researchcentrum voor onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht publiceerde in juli van dit jaar een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars en hun terugblik op de gevolgde opleiding in de eerste vijf tot zes jaar na hun afstuderen aan een hbo kunstopleiding. Het onderzoek resulterend in het rapport Van startende kunstenaar tot gevorderde. De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen, werd uitgevoerd door Jim Allen, Barbara Belfi en Ardi Mommers.

Het onderzoek is een variant op de jaarlijkse Kunsten-Monitor, die elk jaar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars een jaar na diplomering in kaart brengt. Er is nu op dezelfde wijze en bij eenzelfde groep afgestudeerden gekeken naar de eerste vijf tot zes jaar na afstuderen. In totaal zijn er 397 respondenten die op beide meetmomenten deel hebben genomen aan de vragenlijst. De helft van hen (51%) is afkomstig uit de sector beeldende kunst. De andere helft bestaat uit afgestudeerden uit de sectoren muziek (16%), theater (9%), creatieve industrie techniek (12%) en overige opleidingen (12%).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram