Visie op de Collectie Rotterdam

Stadsvisie-RotterdamDe Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht onlangs een advies uit over de visie op de Collectie Rotterdam: De kracht van Verbeelding. Het betreft een advies over de conceptversies van Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en BKOR. De gemeente wil waar mogelijk de rechten, verplichtingen en beleidskaders met betrekking tot de Collectie Rotterdam opnemen in één overkoepelende Erfgoedverordening Rotterdam.

De genoemde uitvoeringsagenda richt zich op de deelsector Museale collectie en beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) en gaat over het roerend erfgoed waarvan de gemeente (gedeeltelijk) eigenaar is. De betrokken instellingen die de collectie in beheer hebben zijn het Maritiem Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, het Wereldmuseum, het Nederlands Fotomuseum (Wereldcollectie), CBK Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam (Erasmuscollectie). Voor de voorbereiding is door de RRKC onder meer uitgebreid documentenonderzoek verricht. Het rapport Inventarisatie en beoordeling kunstwerken in de openbare ruimte van CBK Rotterdam (27 oktober 2016) kon echter door de gemeente aan de RRKC niet beschikbaar worden gesteld, omdat het nog niet was voorgelegd aan het college.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram