AiR for Experiment continues – bijeenkomst AiR Platform NL

Schermafdruk 2017-07-14 20.48.20door Heidi Vogels, coördinator AiR Platform NL

Op 22 juni kwamen artist-in-residence organisaties bijeen in het Tetterode complex in Amsterdam. Doel was dieper in te gaan op Over Impact en Waarde, een recent onderzoek van Platform BK over de positie van kleine kunstenaarsorganisaties werkend binnen de context van kleine en middelgrote steden in Nederland. Het onderzoek werd eerder gepresenteerd tijdens het seminar AiR for Experiment op 2 december jl. Id11 en AiR Platform NL ontwikkelden dit programma binnen het kader van het Europees stedennetwerk CreArt, om het belang te duiden van het bewegen binnen en buiten institutionele kaders. De praktijk van kunstenaarsorganisaties en de dialoog gevoerd met lokale overheden uit verschillende regio’s in Europa, werd via case studies belicht om de positie en betekenis van deze initiatieven in kaart te brengen. De uitkomsten; de uitspraken, voorwaarden, valkuilen en aanbevelingen, werden op 22 juni voorgelegd aan collega-organisaties om samen vanuit een gedeelde urgentie vervolgstappen te ontwikkelen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram