Passie Gewaardeerd

580x490_20170421-passie-gewaardeerd-3-700Versterking arbeidsmarkt in cultuur- en creatieve sector
In april brachten de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur het rapport Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector uit. Het advies kwam tot stand op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. Minister Bussemaker (OCW) vroeg aansluitend om in dit advies ook aan te geven welke verantwoordelijkheid de raden zien voor de sector, de rijksoverheid en de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

In een verkenning van januari 2016 stelden de SER en Raad voor Cultuur vast dat de arbeidspositie van veel mensen in de cultuursector zorgwekkend is. Veel banen zijn verdwenen en de inkomens zijn laag. Vaak hebben mensen een beperkte toegang tot essentiƫle voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen. Toch werken creatieven altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram