Jaarverslag 2016 Mondriaan Fonds

Cover-jaarverslag-2016-400x550-c-centerMet het Jaarverslag 2016 sluit het Mondriaan Fonds zowel het kalenderjaar als de cultuurplanperiode 2013-2016 af. In het jaarverslag legt het fonds verantwoording af door gestelde doelen en resultaten te vergelijken; per kerndoel en per specifieke bijdrage. In Bk-informatie nr. 3. 2017 treft u een zeer korte weergave van delen van de tekst in het jaarverslag. We belichten daarin voornamelijk de informatie die wij voor beeldend kunstenaars van belang achten. Ook wordt summiere informatie gegeven over een aantal bijdragen van het fonds. Voor volledige informatie verwijzen we u naar het gedetailleerde en lezenswaardige jaarverslag dat via de website van het fonds beschikbaar is. Samen met het jaarverslag publiceerde het Mondriaan Fonds een publicatie én online platform over opdrachtgeverschap, ook daarover berichten we in BK-informatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram