Cultuurgeld 2017-2020

bussemaker1Op Prinsjesdag (20 september jl.) maakte minister Bussemaker (OCW) bekend dat het rijk € 10 miljoen extra investeert in de cultuursector. “Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap”, aldus het persbericht van OCW.
In de cultuurplanperiode 2017-2020 gaat 379,91 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en zes fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur (BIS). De aanvraag van het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) voor de BIS keurt de minister op formele gronden af. Maar via een projectsubsidie krijgt het EKWC de komende 4 jaar een bedrag van € 300.000.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (28 oktober 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram