Provinciaal cultuurbeleid

provinciesOp basis van provinciale beleidsstukken hebben wij geprobeerd op een rij te zetten wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst. De benaderingswijzen van de beleidsstukken zijn onderling zeer verschillend, waardoor vergelijking moeilijk is. De diversiteit van de beleidsstukken vindt u terug in de onderhavige tekst.

Kerntaken
Cultuurhistorie en de spreiding en toegankelijkheid van culturele voorzieningen zijn kerntaken van de provincie. De provincies dragen samen met rijk, gemeenten en betrokken partijen zorg voor de culturele infrastructuur. Daarnaast zetten de provincies zich  in voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De provincies hebben de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten van het rijk overgenomen. Ook is het stimuleren van een culturele identiteit is een provinciale opgave.

Meer informatie

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram