Arbeidsmarktpositie kunstenaars

3516g3Op 31 mei 2016 stuurde minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Asscher (SoZaWe), een brief naar de Kamer als reactie op het advies van de SER en de Raad voor Cultuur over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt (zie ook BK-informatie nr. 2 van 11 maart 2016). In de brief laat de minister weten dat er honoreringsregelingen komen voor kunstenaars in de diverse culturele disciplines om de onderbetaling van kunstenaars te helpen tegengaan. Voor beeldend kunstenaars moet een regeling komen die ervoor zorgt dat zij voor tentoonstellingen betaald worden. Aan het Mondriaan Fonds stelt Bussemaker daarom eenmalig 600.000 euro beschikbaarn om
met de musea, beeldende kunstinstellingen en kunstenaars een regeling voor presentatiegelden op te tuigen. In de brief zegt Bussemaker dat de 2 miljoen euro gezien moeten worden als een eerste stap om de arbeidsmarktpositie voor kunstenaars te verbeteren. Onderstaande een verkorte weergave van de brief.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram