Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020

ruimte voor cultuur11Op 19 mei jl. overhandigde de Raad voor Cultuur zijn advies over 118 subsidieaanvragen in het kader van de regeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017 – 2020 aan de minister van OCW. Op basis van dit advies maakt de minister haar besluiten over de toekenning van subsidies, die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2016. De criteria op basis waarvan de raad de aanvragen beoordeelde zijn kwaliteit, bevordering van educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. Bij de beoordeling heeft de raad ook het functioneren van de instelling in de afgelopen periode betrokken.

De raad laat in zijn advies overigens weten dat hij de aard en samenstelling van de BIS op de langere termijn toe vindt aan een herijking, omdat “(…) de samenstelling van de BIS door opeenvolgende bezuinigingen en politieke ingrepen een enigszins willekeurig karakter heeft gekregen.” De raad vindt de BIS “slechts in beperkte mate een afspiegeling van het voorzieningenniveau dat Nederland in de breedte nodig heeft” en adviseert de komende periode te gebruiken om de functie van de BIS opnieuw te beschrijven en meer in verband te brengen met het lokale cultuurbeleid.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram