Provinciaal cultuurbeleid

In BK-informatie nr. 5 (22 juli 2016) hebben we geprobeerd om op basis van provinciale beleidsstukken op een rij te zetten wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst. De benaderingswijzen van de beleidsstukken zijn onderling zeer verschillend, waardoor vergelijking moeilijk is. Cultuurhistorie en de spreiding en toegankelijkheid van culturele voorzieningen zijn kerntaken van de provincie. De provincies dragen samen met rijk, gemeenten en betrokken partijen zorg voor de culturele infrastructuur. Daarnaast zetten de provincies zich in voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De provincies hebben de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten van het rijk overgenomen. Ook is het stimuleren van een culturele identiteit is een provinciale opgave.

In BK-informatie nr. 5 vindt u het bovenstaande artikel. Onderstaand de provinciale beleidsstukken waar wij ons op gebaseerd hebben.

Brabant: Werk in Uitvoering – Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 – 2020
Drenthe: De verbeelding van Drenthe, Cultuurnota 2017-2020 (inspraakversie)
Flevoland: Startnotitie cultuurbeleid 2017-2020
Friesland: Samen werken aan kunst en cultuur in Fryslân en Uitvoeringsplan mei hert, holle en hannen
Gelderland: Startnotitie programma cultuur en erfgoed 2017-2020
Groningen: Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen, het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020
Limburg: Uitvoeringsprogramma Cultuur juli 2015 t/m 2017: Limburg Culturele Werkplaats
Noord-Holland: Concept-Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020
Overijssel: Cultuur in de schijnwerpers – verbinden, versterken en vernieuwen
Utrecht: Alles is NU, cultuur- en erfgoednota provincie Utrecht 2016-2019
Zeeland: Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

 

 


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram