Raad voor Cultuur: advies over internationaal cultuurbeleid

De raad

De raad

Op 8 maart jl. stuurde de Raad voor Cultuur een adviesbrief over internationaal cultuurbeleid aan de ministers Bussemaker (OCW) en Koenders (BuZa). De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) voert momenteel een evaluatie uit naar de effectiviteit van het internationaal cultuurbeleid, maar omdat dit vertraging oploopt koos de raad ervoor deze evaluatie niet af te wachten en alvast met een briefadvies te komen, waarin wordt gewezen op onderwerpen die volgens de raad een plek verdienen in het cultuurbeleid. De raad pleit voor meer nadruk op cultuur, een stevige agenda en een minder strikte focus op prioriteitslanden. Voor zijn bevindingen baseerde de raad zich op gesprekken met adviseurs, commissieleden en cultuurinstellingen in binnen- en buitenland.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (22 april 2016)

 


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram