Archief voor de Toekomst

archiefvoordetoekomstbkkchet oeuvre als inzet: handreikingen bij het spelen van een ernstig spel
Archief voor de Toekomst is een onlangs verschenen e-publicatie, uitgegeven door het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), over het behoud en beheer van nalatenschappen van kunstenaars.

Wat gebeurt er met het werk van een kunstenaar als hij of zij niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt dan de rechten en wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden? Bkkc deed onderzoek en publiceerde de resultaten in een e-book. Het boek wordt in digitale vorm uitgegeven omdat dit meer mogelijkheden biedt voor het up-to-date houden van de informatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram