Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2017-2020

De raad

De raad

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Volgend voorjaar is het weer zover. Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Op 19 mei 2016 zal de Raad voor Cultuur zijn advies over de BIS aanbieden aan minister Bussemaker (OCW) en op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel zullen uitmaken van de nieuwe BIS.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram