Cultuur in Beeld 2015

cultuur in beeldOp 12 november verscheen Cultuur in Beeld 2015, een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en duiding van belangrijke ontwikkelingen. Centraal in Cultuur in Beeld 2015 staat de manier waarop cultuur zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: lokaal, stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal. Ook worden ontwikkelingen geschetst in de economie van de cultuursector, de publieke inte-resse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)

 


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram