Maandelijks archief: juli 2019

Rijkdom

BK-INFO-04-2019-all-DEF 1Het inkomen van beeldend kunstenaars, dat weten we inmiddels allemaal, is gemiddeld erg laag. Dat wordt weer bevestigd in de meest recente Collectieve selfie van Beeldende Kunst Nederland waaruit andermaal duidelijk wordt dat bijna 75 procent van de beeldend kunstenaars een persoonlijk bruto jaarinkomen heeft van 20.000 euro of minder. Gelukkig wordt er veel ondernomen om het inkomen van kunstenaars een beetje op niveau te krijgen, via de Fair Practice Code, de richtlijn kunstenaarshonoraria en via het invoeren van een minimum uurtarief voor zzp’ers, maar voor veel kunstenaars blijft hun inkomen gepaard gaan met een dagelijkse oefening van passen en meten. Lees meer ›


Beeldende Kunst in cijfers: Collectieve Selfie #4

BKNL_CollectiveSelfie_spreads-1Onlangs verscheen de vierde editie van de Collectieve Selfie. Met de Selfies maakt Beeldende Kunst Nederland (BKNL) cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland zichtbaar. Het is de bedoeling dat de verzamelde gegevens bijdragen aan gefundeerde analyses van het beeldende kunstenveld in Nederland. Voor de serie wordt alleen gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie.

Profiel beeldend kunstenaar
In 2017 waren 11.000 beeldend kunstenaars werkzaam. In 2018 zijn dat er net als in 2016 weer 14.000. In de periode 2013–2016 zijn er jaarlijks gemiddeld 15.500 beeldend kunstenaars. Het aantal stijgt, maar blijft achter bij de stijging die is waar te nemen bij de andere kunstenaarsberoepen, met name uitvoerend kunstenaars.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (26 juli 2019)


Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

MVEMinister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen euro, een investering die deel uitmaakt van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (26 juli 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram