Maandelijks archief: mei 2019

Elly Stolwijk: Nabij Arles

In 1986 verblijft Elly Stolwijk als vogelwacht twee maanden op een onbewoond eilandje in de Waddenzee. In die pure wildernis besluit ze toelatingsexamen te doen voor de kunstacademie. In 1993 studeert ze af aan de Gerrit Rietveld Academie, autonome richting. Zij tekent, installeert, fotografeert, filmt, schrijft gedichten en onderzoekt de relatie tussen woord en beeld. In 2018, gedurende de maand juni, werkte zij nabij Arles als artist-in-residence bij Arts Atrium, Artists in an Olivegarden. arles foto 2, elly stolwijk Lees meer ›


Boekman #118. Kunst en maatschappelijk experiment

BM_cvr_118_metHet voorjaarsnummer van Boekman, nummer 118, gaat over ‘kunst en maatschappelijk experiment’, of over commons, het gemeen, dat wat je deelt, gemeenschappelijk hebt of de ‘kunstenaars als aanjager’. In BK-informatie #3 een uiteenzetting van een aantal artikelen uit deze Boekman.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Thema’s Rotterdamse cultuuragenda

rrkc-logo-260x260Begin april presenteerde de RRKC (de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur), het adviesrapport Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit. Elke vier jaar brengt de RRKC een sectoranalyse uit als voorbereiding op de nieuwe cultuurplanperiode. Dit keer geeft de RRKC geen uitgebreide analyse van de stand van zaken binnen alle disciplines van de Rotterdamse cultuursector, maar koos ervoor om over drie thema’s beschouwingen te doen: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, de onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Bijdragen 2018 Mondriaan Fonds

4849MON-Adviseurs-banners-BK-informatieOnlangs verscheen het Jaarverslag 2018 van het Mondriaan Fonds. Het verslag is beschikbaar in gedrukte vorm en als pdf via de website van het fonds. Het jaarverslag geeft veel informatie over de activiteiten van het fonds, onderverdeeld naar de zeven hoofddoelen (platformen) van het fonds: talentontwikkeling, vitale collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren, internationale presentaties, stimuleren markt en samenwerken. Per platform zijn ervaringen van beeldend kunstenaars te lezen die in 2018 een bijdrage ontvingen. Ook de resultaten worden belicht, in de vorm van toegekende bijdragen en de activiteiten die het fonds organiseerde. Daarnaast bevat het jaarverslag uitgebreide achtergrondinformatie over de werkwijze en organisatie van het fonds en interviews met medewerkers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Financieringsstromen in de cultuursector

Schermafbeelding 2019-04-29 om 13.51.44De Raad voor Cultuur vroeg de Boekmanstichting informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019. De Boekmanstichting maakte een rapport dat bestaat uit een verzameling van gegevens over geldstromen in de cultuursector met het doel een zo goed mogelijk beeld te geven van de financieringsstromen in de sector. Onderstaand hebben we een deel van de in het rapport gegeven cijfers in grafieken geplaatst. Het gehele rapport –met meer cijfers– vindt u op de website van de Boekmanstichting.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Meer aandacht voor financiering in cultuurbeleid

ErbschaftssteuerEind februari bracht de Raad voor Cultuur zijn advies financiering van cultuur uit. Daarin lezen we dat sinds de ingrijpende bezuinigingen in 2011 de cultuursector voortdurend op zoek is naar alternatieve financieringsmiddelen.

“En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft.”

De raad stelt voor een revolverend investeringsfonds op te richten en daar een kwartiermaker voor aan te stellen. Het zou een fonds moeten worden dat culturele instellingen en individuele makers kan ondersteunen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Advies Cultuurstelsel 2021-2024

De raad

Op 11 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor het cultuurstelsel 2021-2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Een advies op verzoek van minister Engelshoven (OCW). Hierin adviseert de raad tot een breder cultuurstelsel met ruimte voor nieuwe genres en een groter publiek. In dit advies is ook het antwoord van de raad opgenomen op de eerdere adviesaanvraag van de minister over het verbeteren van publieksbereik.

“We streven ernaar om het cultuurstelsel te versterken en op lokaal, regionaal en landelijk niveau steviger te verbinden met een breed en divers samengesteld publiek.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


‘Bevragen en herzien’

BK-INFO-03-2019-ALL-DEFDEF-coverHoewel een groot deel van de mensheid nogal behoudend is, zijn er veel mensen die de dingen om zich heen graag bevragen en herzien. Kunstenaars doen dat min of meer per definitie, alhoewel er natuurlijk ook behoudende kunstenaars bestaan.

In alle hoeken en gaten van de samenleving bevraagt en herziet men geregeld; in beleid en politiek (zie de recent voorgestelde herziening van het cultuurstelsel door de Raad voor Cultuur), in de techniek, de economie én in het gewone alledaagse leven (“laten we vandaag eens iets eten dat we nog niet kennen”). Soms zijn herzieningen wezenlijke veranderingen, al was het maar omdát het een verandering is.

Dichter en toneelschrijver William Shakespeare raakte aan dit onderwerp met zijn inmiddels wereldberoemde regel uit het laat 16e-eeuwse Romeo en Julia: “What’s in a name? That which we call a rose. By any other word would smell as sweet”. Dat is natuurlijk zo, met elke andere naam zou dezelfde associatie worden opgeroepen als nu het woord ‘roos’ doet. Het gaat niet om het woord, maar om de betekenis ervan, de betekenis die het krijgt door wat het is, niet door hoe het wordt genoemd. Zo krijgt politicus Baudet geen andere betekenis door de betekenis van zijn naam –‘baudet’ betekent ‘ezel’ in het Frans– hoewel die betekenis bij veel mensen misschien wel een reactie oproept. Ook titels van kunstwerken hebben de betekenis die ze verwerven. Magritte vroeg geregeld zijn vriendenclub namen te verzinnen voor zijn nieuwe werken. Die werden wellicht in staat van meligheid bedacht en kregen in de loop der tijd hun betekenis, al was het maar die van een mysterie.

Het bevragen van een betekenis zit in de natuur van de meeste kunstenaars. Trouwens ook in die van filosofen en wetenschappers. Een belangrijke eigenschap, het kunnen bevragen, dingen niet altijd voor lief nemen, voor wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn en altijd kritisch blijven, zodat je ook kunt herzien. In die zin hebben kunstenaars een belangrijke maatschappelijk rol, die nog belangrijker kan worden wanneer kunst veel meer mensen bereikt, zodat ook zij worden uitgenodigd de dingen te bevragen om ze te kunnen herzien. Een goede remedie tegen het succes van populisme.

Mede op verzoek van de minister van Cultuur bevroeg de Raad voor Cultuur het huidige cultuurstelsel en doet hij voorstellen deze te herzien. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Veel van de vragen die de minister bij de raad neerlegde, zoals die over kunstenaarshonoraria, talentontwikkeling en inclusiviteit, zijn oorspronkelijk (mede) afkomstig van kunstenaars. Die zich vanuit hun zijn en professie blijven verwonderen, los van betekenis.

Xandra Nibbeling
redactie@bk-info.nl


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram