Maandelijks archief: maart 2018

ZIN

KAPKAR/ TAW-BW-5860Frank Havermans (1967) is beeldend kunstenaar/vormgever, werkzaam in Heeswijk (NB) en heeft architectonische vormgeving gestudeerd op de Academie St.Joost. Hij maakt architectonische installaties al dan niet met gebruiksfunctie onder de naam KAPKAR. Zijn interesse in hyper stedelijkheid komt tot uitdrukking in tekeningen en 3D onderzoeksmodellen onder de naam TOFUD. Al zijn werk kan gezien worden als strategische experimentele architectuur die verandering van de leefomgeving ten doel heeft door op een meer verbeeldende manier architectuur en stedenbouw te bedrijven. Alweer enige tijd geleden, van 2000 tot 2004, verbleef hij als eerste artist-in-resident bij de ZIN in Vught.

In 2000 werd mij gevraagd om in het voormalige klooster Huize Steenwijk van de Fraters van Tilburg in Vught een bijzondere kastenwand te ontwerpen en te maken. De fraters hadden door inkrimping van de congregatie de locatie al jaren verlaten en het gebouw stond leeg. Ze wilden het landgoed niet verkopen in verband met de begraafplaats voor de broeders die zich daar bevindt. Lees meer ›


Ondersteuningsstructuur van de cultuursector

downloadHalf februari werden de resultaten bekengemaakt van een onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van de cultuursector. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2017 door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW. Het betreft een inventarisatie van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties in de cultuursector en van de behoeften die leven in het ‘cultuurproducerende veld’.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zal het ministerie van OCW een adviesaanvraag opstellen ten behoeve van de Raad voor Cultuur, om een advies te formuleren over de toekomstige inrichting van de ondersteuningsstructuur. Dit advies zal – in het kader van de herziening van het cultuurbestel – na de komende zomer worden uitgebracht.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Recent lezersonderzoek BK-informatie

Schermafdruk 2018-03-07 15.29.44Dit jaar beleeft BK-informatie zijn 40e jaargang. Dat vonden we een geschikt moment om onderzoek te doen onder onze abonnees. Wat vinden zij van BK-informatie, wat zijn hun behoeften, wat willen ze behouden en wat willen ze veranderen? In het najaar van 2017 hebben we adviesbureau LAgroup gevraagd om een onderzoek onder onze lezers te doen. Dat deden zij via een online enquête. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en die delen we graag met onze lezers.
De online enquête is verstuurd aan 2000 abonnees waarvan de e-mailadressen bij ons bekend waren. Daarvan heeft een kwart de vragenlijst volledig ingevuld. Een goede respons! Wij willen alle respondenten bedanken voor de tijd die zij namen om de vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen leiden tot een beter vakblad in de toekomst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap

delfgaauw-1Het Mondriaan Fonds gaf in zijn essayreeks onlangs het 13e exemplaar uit. Het essay De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap van kunsthistoricus Leo Delfgauw gaat over de rijkdom die het gevorderde kunstenaarschap biedt. Het Mondriaan Fonds wil het belang van deze groep onderstrepen en daar ook uiting aan geven in zijn beleid.
De levensloop en loopbaan van gevorderde kunstenaars bieden voorbeelden van ontwikkeling en ontplooiing die tot inspiratie dienen, aldus Leo Delfgauw. En de belangstelling voor de oudere kunstenaar neemt toe. Hun oeuvre en positie hebben een opvallende plek gekregen in de actuele kunstwereld, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de achtergronden en betekenis van het ouder worden van de kunstenaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Boekman #113. De waarde van cultuur

cover_boekman_113.jpg_met_randEind vorig jaar verscheen Boekman #113 over de waarde van cultuur. Na de bezuinigingsronde van 2013 en de toegevoegde waarde van cultuur die in de aanloop daarnaar onder vuur lag, wordt inmiddels de toegevoegde waarde van kunst en cultuur weer breed erkent, ook in de politiek, in meer of mindere mate en op verschillende manieren. De waarde van cultuur is moeilijk vast te stellen. De essays, columns en artikelen uit deze editie van de Boekman lezend, wordt duidelijk hóe complex en veelzijdig de waarde van cultuur is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


‘Oud’

COVER 02 2018Wat leeftijd betreft bevinden de meeste mensen zich ergens tussen jong en oud. Bijna iedereen wil uiteindelijk oud worden en dus logischerwijs richting oud blijven bewegen. Of zij ook oud willen zijn, is een andere vraag: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn”, wordt wel eens gezegd.

Jong zijn is nog steeds de norm. ‘Jong’ wordt in één adem genoemd met ‘vernieuwend’, alsof het synoniemen zijn en alsof het tegengestelde ook waar is: ‘oud en behoudend’. Het zijn clichés die soms waar zijn en soms niet maar die als algemene regel niet geldig zijn, ook al wordt vaak gehandeld alsof dat wel zo is.

Bij beeldend kunstenaars lijkt het of leeftijd een andere rol speelt in hun leven, alsof de lijn van jong naar oud bij hen andere wendingen neemt. Zij werken vaak door tot ver na de pensioengerechtigde leeftijd, blijven zichzelf en hun werk ontwikkelen en blijven openstaan voor het verdiepen van hun kunstenaarschap. Er zijn natuurlijk meer beroepsgroepen waar dit voor geldt, misschien geldt het voor iedereen die plezier heeft in wat hij of zij doet – en gezond is van lijf en leden – kunstenaar of geen kunstenaar. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram