Maandelijks archief: november 2017

René de Rooze: Sint-Petersburg – Pushkinskaya10 en Arts4City

22046468_10155638692034424_5286140992915362399_nRené de Rooze werkt sinds 1980 als beeldend kunstenaar in Groningen. Daarnaast woonde hij in Israël en Duitsland en bracht hij zijn kindheid door in Nederlands Nieuw Guinea. Het werk van De Rooze gaat in verschillende vormen en fases van zijn beroepspraktijk over herinnering, identiteit en plaats en de complexe, subjectieve, verborgen of gefantaseerde verhoudingen daartussen. Eerst als ontdekking van de wereld, later als ontdekking van hemzelf en nog later als ontdekking van hemzelf en het andere. De laatste 15 jaar vooral in de vorm van een verhouden tot de psychologisch, sociaal, politiek historische context van het begrip Herinnering, Pamjat in het Russisch. De Rooze zoek lege landschappen waar verschrikkelijke dingen (of niet) hebben plaatsgevonden, maar waar geen spoor meer van te zien is. Het Landschap is leeg. Een Leer Landschaft is altijd onschuldig. Als curator heeft René de Rooze een aantal keer exposities georganiseerd die herinnering en identiteit als onderliggende leidraad hadden. Lees meer ›


Onderzoek naar de kunstmarkt

marktonderzoekenIn opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kunstmarkt in Nederland. In 2017 werden herhalingsmetingen gedaan met speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst en aandacht voor de rol van de galerie in de huidige cultuursector. Onderzoeken werd verricht onder zowel de galeries als de afnemers van kunst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Fair Practice Code – Versie 1.0 als startpunt

Fair-PracticeOp 3 oktober jl. werd de Fair Practice Code gepresenteerd. De Fair Practice Code, versie 1.0 om precies te zijn, wordt gezien als het startpunt van deze nieuwe code. De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de cultuursector mogelijk te maken ten behoeve van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Het is een “normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie”. En het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Raad voor Cultuur: Werkprogramma 2017-2018

De raad

De raad

Op 19 september 2017 presenteerde de Raad voor Cultuur het Werkprogramma 2017-2018. Het betreft de adviesagenda voor de periode april 2017 – december 2018.In samenspraak met het ministerie van OCW bepaalt de raad de hoofdlijnen van zijn adviesagenda. Aan de basis van deze agenda ligt een verkenning uit 2014 naar ontwikkelingen en trends in het culturele leven: De Cultuurverkenning, waarin de raad onder andere beschreef dat er ondanks de economische crisis en de stevige bezuinigingen weliswaar sprake was van veel veerkracht in de cultuursector, maar dat deze niet voldoende was om de afname van de uitgaven te compenseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 decemember 2017)


‘Onrust en vooruitgang’

COVER-2017-07Het is onrustig in de wereld van de beeldende kunst. Museumdirecteuren laven zich voor persoonlijk gewin aan hun functie en zetten daarmee de kunstwereld, die zichzelf toch al tegen de klippen op moet bewijzen, in een slechter daglicht. Koren op de molen van kunstcynici, die zonder al te veel moeite ook in de Tweede Kamer zijn te ontdekken. Onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld die toen hij ooit over cultuur ging openlijk liet weten niet zo veel met kunst en cultuur op te hebben.

Een andere kunstcynicus uit de Tweede Kamer spreekt in een op zijn partijwebsite gepubliceerde tekst over het kunstkartel dat gebroken moet worden. Naar aanleiding van de in Parijs geopende tentoonstelling Présence de la peinture en France (1974-2016), waar volgens de schrijver van het stuk de “ware schilderkunst” wordt geëxposeerd, zegt hij: “Deze vicieuze cirkel van het geld dat de afzichtelijkheid in stand houdt zal doorbroken moeten worden om de kunstwereld weer in ere te herstellen.” … Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram