Maandelijks archief: september 2017

Kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen

37th Dies Natalis 14 01 2013Het Researchcentrum voor onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht publiceerde in juli van dit jaar een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars en hun terugblik op de gevolgde opleiding in de eerste vijf tot zes jaar na hun afstuderen aan een hbo kunstopleiding. Het onderzoek resulterend in het rapport Van startende kunstenaar tot gevorderde. De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen, werd uitgevoerd door Jim Allen, Barbara Belfi en Ardi Mommers.

Het onderzoek is een variant op de jaarlijkse Kunsten-Monitor, die elk jaar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars een jaar na diplomering in kaart brengt. Er is nu op dezelfde wijze en bij eenzelfde groep afgestudeerden gekeken naar de eerste vijf tot zes jaar na afstuderen. In totaal zijn er 397 respondenten die op beide meetmomenten deel hebben genomen aan de vragenlijst. De helft van hen (51%) is afkomstig uit de sector beeldende kunst. De andere helft bestaat uit afgestudeerden uit de sectoren muziek (16%), theater (9%), creatieve industrie techniek (12%) en overige opleidingen (12%).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Paradisodebat 2017. De Stoel van de Toekomst

W386_979311-Paradisodebat-2017-744x496“Als we vergaderen over belangrijke zaken, als we belangrijke besluiten nemen, wij samen, maar ook in onze eigen bedrijven, zetten we er altijd een lege stoel bij. Dat is de stoel voor de mensen die er nog niet zijn, voor de toekomstige generaties. De stoel van de toekomst.” – Jan Terlouw, uit zijn sprookje voor jong en oud Het hebzuchtgas.
Bij het Paradisodebat op 27 augustus jl. in Amsterdam stond deze lege stoel er ook, om de aanwezigen te wijzen op het thema van de middag en deze vragen te stellen: Waar vinden de huidige en de toekomstige generaties elkaar? Hoe leggen we verbinding tussen culturen en wat betekent het collectief nog voor ons? Drie sprekers uit de podiumkunsten – theatermaker Anoek Nuyens, producent en regisseur Abdelkarim El-Fassi en acteur en voorzitter van de Akademie van Kunsten Gijs Scholten van Aschat – reflecteerden op de waarden die ons binden en scheiden, en die we overdragen aan toekomstige generaties. Naast deze drie sprekers waren de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer aanwezig om te reflecteren op de sprekers: Corinne Ellemeet (GroenLinks), Michel Rog (CDA), Peter Kwint (SP), Dilan Yesilgöz (VVD), Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Kunsten ’92: Cultuur en gemeenteraadsverkiezingen

logo-website-temp-12De programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden op dit moment geschreven. Kunsten ‘92 heeft daarom flyers geproduceerd, ter inspiratie, voor gemeenteraadsleden en wethouders met het doel erfgoed en cultuur prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Alle fractievoorzitters van alle partijen in een paar honderd gemeenten in Nederland en alle relevante wethouders ontvingen de flyers. Daarnaast roept Kunsten ’92 cultuurinstellingen en erfgoedorganisaties op om aan de hand van de in de flyers genoemde punten met de lokale politiek in gesprek te gaan over de waarde van erfgoed en cultuur.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

EuropeanYearofCulturalHeritage-600x322Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met in Nederland het thema “Erfgoed verbindt, Europa inspireert” wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa. Samen met een groot aantal erfgoedorganisaties zullen DutchCulture en Kunsten ‘92 een nationaal programma ontwikkelen en organiseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016

EUUN0001DutchCulture publiceerde in juli van dit jaar de publicatie Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016. Daaruit blijkt onder meer dat in 2016 het subprogramma Cultuur van het Creative Europe programma, in Nederland 29 organisaties met 27 projecten voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro ondersteunde. Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de cultuur- en audiovisuele sector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


‘Kunst en geschiedenis’

COVER BK 2017-06-lowresDe grote kunst- en cultuurbezuinigingen begonnen zo’n zeven jaar geleden. Er werd niet alleen bezuinigd op kunst- en cultuurmakers: ook het kunsten cultuuronderwijs moest het ontgelden. Daardoor is inmiddels een hele generatie scholieren opgegroeid in een verschraald cultureel landschap met een naar alle waarschijnlijkheid verschraald besef van (het belang van) kunst en cultuur.

Op dezelfde manier gaat dat ook al heel wat jaren in het geschiedenisonderwijs. Nog ver voor de bezuinigingen op kunst en cultuur werd het belang van geschiedenisonderwijs al gebagatelliseerd, met bezuinigingen als gevolg. Dat heeft onder andere bijgedragen aan het ontstaan van een nieuwe generatie zwart-wit denkers. Een generatie die kwetsbaar is voor populisme, makkelijk te manipuleren.

Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram