Maandelijks archief: april 2017

Creatieve industrie draagt bij aan economisch herstel

Monitor-creatieve-industrie-2016De sectoren creatieve industrie draagt (net als de sector ICT) substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016 die dit voorjaar werd gepubliceerd door IMMovator, netwerk voor de crossmediasector. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telde: in de laatste tien jaar kwamen daar netto 61.000 banen bij.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Kunsten ’92 en het nieuwe regeerakkoord

logo-website-temp-12Kunsten ’92 voert gesprekken met de (nieuwe) cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer over onderwerpen die mogelijk bij het regeerakkoord aan de orde komen. Ook spreken zij over de onderwerpen die op korte termijn duidelijkheid behoeven, zoals een structurele financiering voor incidenteel beschikbaar gestelde gelden voor de cultuurnota en andere noodzakelijke investeringen. Daarnaast brengt Kunsten ’92 tijdens deze gesprekken het brede belang van een gezonde cultuursector bij de cultuurwoordvoerders onder de aandacht.

 

Na de verkiezingen van maart jl, zijn de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer:
CDA: Michel Rog
VVD: Arno Rutte
D66: Alexander Pechtold
GroenLinks: Corinne Ellemeet
SP: Peter Kwint
PvdA: Kirsten van den Hul
CU: Carla Dik-Faber
PVV: Martin Bosma
PvdD: Esther Ouwehand
Bij 50PLUS, DENK en Forum voor Democratie zijn het vooralsnog de fractievoorzitters.

Nuttige informatie? Neem een abonnement op BK-informatie!


Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerp- programma

SCI_Woordbeeld_NL_4_regels_RGBMet het nieuwe ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte wil het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie verleden en heden op een duurzame manier verbinden. Het programma (2017-2018) geeft een extra impuls aan de samenwerking tussen de ontwerp- en erfgoedsectoren en betrekt ontwerpers bij actuele vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed. Doel is een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van de dagelijkse leefomgeving: “De Nederlandse erfgoedsector kiest tegenwoordig een gebiedsgerichte benadering van erfgoed. Een karaktervolle en toekomstbestendige fysieke leefomgeving vraagt om een ontwerpbenadering waarin we cultuurhistorie koppelen aan ruimtelijke opgaven.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Jaarverslag 2016 Mondriaan Fonds

Cover-jaarverslag-2016-400x550-c-centerMet het Jaarverslag 2016 sluit het Mondriaan Fonds zowel het kalenderjaar als de cultuurplanperiode 2013-2016 af. In het jaarverslag legt het fonds verantwoording af door gestelde doelen en resultaten te vergelijken; per kerndoel en per specifieke bijdrage. In Bk-informatie nr. 3. 2017 treft u een zeer korte weergave van delen van de tekst in het jaarverslag. We belichten daarin voornamelijk de informatie die wij voor beeldend kunstenaars van belang achten. Ook wordt summiere informatie gegeven over een aantal bijdragen van het fonds. Voor volledige informatie verwijzen we u naar het gedetailleerde en lezenswaardige jaarverslag dat via de website van het fonds beschikbaar is. Samen met het jaarverslag publiceerde het Mondriaan Fonds een publicatie én online platform over opdrachtgeverschap, ook daarover berichten we in BK-informatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


‘Simpel’

COVER KLEIN BK-INFO-2017-3Laatst was Thierry Baudet van het Forum voor Democratie bij het EO radioprogramma Dit is de Dag. Hij sprak daar over kunst. Hij vindt kunst in Nederland veel te links, te kritisch en te geëngageerd en dat komt door de politiek, want zij geven richting met kunstbeleid. Het was tijd voor een andere richting. Zo ongeveer legde Baudet zijn visie op de kunstwereld uit. Omdat zijn partij een kleine partij is, is het waarschijnlijk dat Baudet als cultuurwoordvoerder voor zijn partij zal gaan optreden.

Aanleiding voor het gesprek op Radio 1 was het tentoonstellingsprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dit jaar wijdt het museum vijf tentoonstellingen aan het begrip migratie. Beatrix Ruf daarover op de website van het museum: “Het is belangrijk om steeds nieuwe verhalen te vertellen, zowel met onze collectie als met afzonderlijke tentoonstellingen. Juist nu, als tegenwicht van het populisme dat steeds meer in opkomst is in Europa.” Lees meer ›


Kunstenbond en Platform BK openen meldpunt

Z9Bhn6txlogo-kunstenbondKunstenbond en Platform BK openden vorige maand het ‘Meldpunt atelierbeleid’, een digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen omtrent atelierbeleid kunnen delen. Doel van het Meldpunt atelierbeleid is best practices te inventariseren en mogelijke knelpunten te signaleren, om zodoende het gebruik en behoud van betaalbare ateliers en atelierwoningen te monitoren. Kunstenbond en Platform BK zullen de reacties bundelen om de vinger aan de pols te houden en actuele kwesties in kaart te brengen. Zo nodig kunnen zij kunstenaars helpen of doorverwijzen.

Atelierervaringen kunnen naar: meldpunt-atelierbeleid@platformbk.nl

Nuttige informatie? Neem een abonnement op BK-informatie!


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram