Jaarlijks archief: 2017

Advies Amsterdamse Kunstraad

Schermafdruk 2017-12-12 21.33.30Op 1 november presenteerde de Amsterdamse Kunstraad de Culturele Investeringsrekening, een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het advies bevat aanbevelingen op het gebied van kunst en cultuur in de hoofdstad. De kunstraad adviseert een intensivering van het jaarlijks cultuurbudget van 160 naar 200 miljoen euro. Het advies van de raad is niet bindend, maar weegt wel mee in het kunstbeleid van de stad.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Eerste arbeidsmarktagenda

Schermafdruk 2017-12-12 21.29.50Op 14 november jl. ontving minister Van Engelshoven (OCW) de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector 2017-2023. Het is voor het eerst dat er gezamenlijk actiepunten zijn geformuleerd over arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. Kunsten ’92 kreeg in 2016 van voormalig minister van OCW Jet Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen zo’n agenda op te stellen. Uitvoering van de agenda moet bijdragen aan de sector op zich en de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector verbeteren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Cultuur in Beeld 2017

Schermafdruk 2017-12-12 21.26.53Eind oktober verscheen Cultuur in Beeld 2017, een uitgave van het ministerie van OCW. De publicatie beschrijft een aantal algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector. Het ministerie brengt de publicatie dit jaar voor de laatste keer uit: vanaf volgend jaar ligt deze taak bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Onderstaand enkele bevindingen uit de publicatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen

Schermafdruk 2017-12-12 21.19.20Op 3 november jl. verscheen de Monitor Kunstenaar en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017. De monitor gaat over afgestudeerden aan creatieve opleidingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (1994-2014) samen met hun positie op de arbeidsmarkt (2003-2015). Daarnaast geeft de monitor de ontwikkelingen weer in de arbeidsmarktpositie van kunstenaars tussen de jaren 2010–2012 en 2013–2015. Het onderzoek werd op verzoek van het ministerie van OCW uitgevoerd door het CBS en is een vervolg op eerdere monitors op dit terrein.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Verkenning – Regionale culturele infrastructuur: RIS

De raad

De raad

Regionale culturele infrastructuur: RIS Om tot heldere beleidsdoelen te kunnen komen adviseert de Raad voor Cultuur minister Van Engelshoven (OCW). In de onlangs verschenen verkenning Cultuur voor stad, land en regio van de Raad voor Cultuur adviseert de raad tot de invoering van de RIS, de regionale culturele infrastructur. In de verkenning stelt de raad eveneens voor om de beleidscyclus in de cultuursector te verlengen van vier naar zes jaar. Dat brengt meer rust en verlaagt de plan- en verantwoordingslasten voor de instellingen. De komende maanden komt de raad met meer bouwstenen voor aanpassingen van het cultuurbestel.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


‘Feest’

BK-INFO-2017-08-COVERHet nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar is altijd bijzonder, maar voor BK-informatie is het komende jaar extra bijzonder. In 2018 start namelijk ons 40e jaargang.

In 1979 zag het allereerste nummer het levenslicht. Het ‘bulletin voor beeldend kunstenaars’, zoals het toen werd genoemd, werd nog gratis bezorgd bij de beeldend kunstenaars van wie het adres bij de Rijksgebouwendienst bekend was. Deze dienst maakte BK-informatie destijds samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Later zou het blad overgaan op de onafhankelijk Stichting BK-informatie, gevestigd in Rotterdam, maar met een landelijke focus. Om de kosten mede te kunnen dekken, werd een minimale prijs gevraagd voor een abonnement.
Dezelfde stichting maakt ook nu nog BK-informatie – inmiddels ‘vakblad voor beeldend kunstenaars’. Lees meer ›


Cultuurbegroting

Schermafdruk 2017-12-12 21.25.01Op 13 november jl. werd de cultuurbegroting besproken in de Tweede Kamer. Daar maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend structureel extra geld vrij te maken voor presentatie-instellingen. Jaarlijks wordt € 10 miljoen extra geïnvesteerd in kunst en cultuur waardoor “vele culturele instellingen en gezelschappen hun programmering [kunnen] voortzetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken”.

Daarnaast is in de periode 2018-2020 € 1 miljoen per jaar beschikbaar om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven. Een vernieuwend aanbod trekt nieuwe publieksgroepen. Met dit bedrag kunnen presentatie-instellingen voor beeldende kunst en instellingen op het gebied van de amateurkunst, de literatuur en de creatieve industrie de komende drie jaar hun activiteiten voortzetten.

Met deze investering geeft de minister vervolg aan een eerdere wens van de Tweede Kamer. In 2016 en 2017 werd € 10 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in cultuur door amendementen van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

Bericht uit BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


René de Rooze: Sint-Petersburg – Pushkinskaya10 en Arts4City

22046468_10155638692034424_5286140992915362399_nRené de Rooze werkt sinds 1980 als beeldend kunstenaar in Groningen. Daarnaast woonde hij in Israël en Duitsland en bracht hij zijn kindheid door in Nederlands Nieuw Guinea. Het werk van De Rooze gaat in verschillende vormen en fases van zijn beroepspraktijk over herinnering, identiteit en plaats en de complexe, subjectieve, verborgen of gefantaseerde verhoudingen daartussen. Eerst als ontdekking van de wereld, later als ontdekking van hemzelf en nog later als ontdekking van hemzelf en het andere. De laatste 15 jaar vooral in de vorm van een verhouden tot de psychologisch, sociaal, politiek historische context van het begrip Herinnering, Pamjat in het Russisch. De Rooze zoek lege landschappen waar verschrikkelijke dingen (of niet) hebben plaatsgevonden, maar waar geen spoor meer van te zien is. Het Landschap is leeg. Een Leer Landschaft is altijd onschuldig. Als curator heeft René de Rooze een aantal keer exposities georganiseerd die herinnering en identiteit als onderliggende leidraad hadden. Lees meer ›


Onderzoek naar de kunstmarkt

marktonderzoekenIn opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kunstmarkt in Nederland. In 2017 werden herhalingsmetingen gedaan met speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst en aandacht voor de rol van de galerie in de huidige cultuursector. Onderzoeken werd verricht onder zowel de galeries als de afnemers van kunst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Fair Practice Code – Versie 1.0 als startpunt

Fair-PracticeOp 3 oktober jl. werd de Fair Practice Code gepresenteerd. De Fair Practice Code, versie 1.0 om precies te zijn, wordt gezien als het startpunt van deze nieuwe code. De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de cultuursector mogelijk te maken ten behoeve van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Het is een “normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie”. En het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram