Maandelijks archief: december 2016

Ondernemerssubsidies voor beeldend kunstenaars

BKNLIn opdracht van het overlegplatform Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is geïnventariseerd welke financieringsregelingen de overheid aanbiedt voor ondernemers, en onder welke voorwaarden deze regelingen geschikt zijn voor zelfstandig beeldend kunste-naars. Zowel subsidies als leningen en kredietafspraken zijn bekeken. Het uitgebreide verslag is gratis beschikbaar via de website van BKNL.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Financiering van kunstprojecten

euroos_lrKunst maken kost geld; soms veel, soms weinig, maar een minimale financiering is over het algemeen toch wel noodzakelijk voor het realiseren van een werk of project. Het vinden van financiering voor een kunstproject kan een langdurig en ingewikkeld traject zijn: het vereist duidelijkheid over het project zelf en doorzettingsvermogen. Zo’n traject begint met een verkenning van de financieringsmogelijkheden en de voorwaarden en beperkingen van die mogelijkheden. Onderstaand hebben we een aantal financieringsmogelijkheden voor beeldende kunstprojecten op een rij gezet. Aan het eind geven we een paar praktische tips.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Museumcijfers 2015

Schermafdruk 2016-12-12 16.44.15Jaarlijks houdt de Museumvereniging – de brancheorganisatie van musea in Nederland – een onderzoek onder ruim 400 bij de Museumvereniging aangesloten musea om een overzicht te verkrijgen van de belangrijkste data en trends. Onlangs werd Museumcijfers 2015 gepubliceerd.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Cultuur in Beeld 2016

cib2016Vorige maand verscheen de jaarlijkse OCW-publicatie Cultuur in Beeld. Op 14 november stuurde minister Bussemaker een brief daarover naar de Kamer waarin zij nader inging op de drie thema’s die prioriteiten zijn in haar cultuurbeleid: diversiteit, spreiding en arbeidsmarkt. Cultuur in Beeld geeft wederom inzicht in de cultuur- en creatieve sector en baseert zich op onderzoek en gegevens van het CBS, het SCP, de cultuurfondsen, brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


‘Ondernemend’

Cover BK-08-2016Zoals we allemaal weten, is in de periode 2013-2016 door het rijk 200 miljoen euro per jaar bezuinigd op de cultuurbegroting (op een totaal budget van 900 miljoen euro). De markt moest zijn werk doen en de kunstenaar moest ondernemender worden. De gevolgen ervan zijn aan de sector – en vooral aan de kunstenaars – bepaald niet ongemerkt voorbij gegaan. De kunstmarkt werkt nou eenmaal niet volgens het handelsprincipe van vraag en aanbod. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram