Maandelijks archief: juli 2016

Bik Van der Pol: Boston

Sinds 1995 werken Liesbeth Bik en Jos van der Pol samen als Bik Van der Pol. Ze wonen en werken in Rotterdam. Bik Van der Pol onderzoeken de mogelijkheden van kunst om kennis te produceren en te communiceren. Vanuit onderzoek en het aangaan van samenwerkingsverbanden activeren en transformeren zij situaties naar nieuwe platforms voor verschillende vormen van communicatieve activiteiten. Hierin betrekken zij de context, de locatie en het gebruik en vaak ook het werk van anderen dat zij heroverwegen en reactiveren. In 2016 verbleven zij een semester aan het MIT in Boston.

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

workshop met NODE en Bengler, 18 februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer ›


Into Nature 2016

Selectie beeldessay Into nature uit BK-informatie nr. 5 (22 juli 2016)


Provinciaal cultuurbeleid

In BK-informatie nr. 5 (22 juli 2016) hebben we geprobeerd om op basis van provinciale beleidsstukken op een rij te zetten wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst. De benaderingswijzen van de beleidsstukken zijn onderling zeer verschillend, waardoor vergelijking moeilijk is. Cultuurhistorie en de spreiding en toegankelijkheid van culturele voorzieningen zijn kerntaken van de provincie. De provincies dragen samen met rijk, gemeenten en betrokken partijen zorg voor de culturele infrastructuur. Daarnaast zetten de provincies zich in voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De provincies hebben de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten van het rijk overgenomen. Ook is het stimuleren van een culturele identiteit is een provinciale opgave.

In BK-informatie nr. 5 vindt u het bovenstaande artikel. Onderstaand de provinciale beleidsstukken waar wij ons op gebaseerd hebben. Lees meer ›


Strategie culturele betrekkingen

Internationale-betrekkingenOp 8 juni jl. presenteerde de Europese Commissie de nieuwe EUstrategie voor Internationale Culturele Betrekkingen, waarbij de Europese Unie de rol van cultuur erkent als een instrument om mensen dichter bij elkaar te brengen en het wederzijds begrip te versterken.

 Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Provinciaal cultuurbeleid

provinciesOp basis van provinciale beleidsstukken hebben wij geprobeerd op een rij te zetten wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst. De benaderingswijzen van de beleidsstukken zijn onderling zeer verschillend, waardoor vergelijking moeilijk is. De diversiteit van de beleidsstukken vindt u terug in de onderhavige tekst.

Kerntaken
Cultuurhistorie en de spreiding en toegankelijkheid van culturele voorzieningen zijn kerntaken van de provincie. De provincies dragen samen met rijk, gemeenten en betrokken partijen zorg voor de culturele infrastructuur. Daarnaast zetten de provincies zich  in voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De provincies hebben de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten van het rijk overgenomen. Ook is het stimuleren van een culturele identiteit is een provinciale opgave.

Meer informatie

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Arbeidsmarktpositie kunstenaars

3516g3Op 31 mei 2016 stuurde minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Asscher (SoZaWe), een brief naar de Kamer als reactie op het advies van de SER en de Raad voor Cultuur over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt (zie ook BK-informatie nr. 2 van 11 maart 2016). In de brief laat de minister weten dat er honoreringsregelingen komen voor kunstenaars in de diverse culturele disciplines om de onderbetaling van kunstenaars te helpen tegengaan. Voor beeldend kunstenaars moet een regeling komen die ervoor zorgt dat zij voor tentoonstellingen betaald worden. Aan het Mondriaan Fonds stelt Bussemaker daarom eenmalig 600.000 euro beschikbaarn om
met de musea, beeldende kunstinstellingen en kunstenaars een regeling voor presentatiegelden op te tuigen. In de brief zegt Bussemaker dat de 2 miljoen euro gezien moeten worden als een eerste stap om de arbeidsmarktpositie voor kunstenaars te verbeteren. Onderstaande een verkorte weergave van de brief.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020

ruimte voor cultuur11Op 19 mei jl. overhandigde de Raad voor Cultuur zijn advies over 118 subsidieaanvragen in het kader van de regeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017 – 2020 aan de minister van OCW. Op basis van dit advies maakt de minister haar besluiten over de toekenning van subsidies, die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2016. De criteria op basis waarvan de raad de aanvragen beoordeelde zijn kwaliteit, bevordering van educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. Bij de beoordeling heeft de raad ook het functioneren van de instelling in de afgelopen periode betrokken.

De raad laat in zijn advies overigens weten dat hij de aard en samenstelling van de BIS op de langere termijn toe vindt aan een herijking, omdat “(…) de samenstelling van de BIS door opeenvolgende bezuinigingen en politieke ingrepen een enigszins willekeurig karakter heeft gekregen.” De raad vindt de BIS “slechts in beperkte mate een afspiegeling van het voorzieningenniveau dat Nederland in de breedte nodig heeft” en adviseert de komende periode te gebruiken om de functie van de BIS opnieuw te beschrijven en meer in verband te brengen met het lokale cultuurbeleid.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (22 juli 2016)


‘Cijfers’

Cover BK-05-2016‘Cijfers’

Een historicus vertelde ooit dat er niets zo subjectief is als een jaartallenlijstje; het ligt er maar net aan wie een bepaalde gebeurtenis op welk moment vastlegt en wat daarbij als belangrijk wordt gezien. Ook in het geval van statistieken en cijferlijstjes ligt subjectieve interpretatie op de loer. Ook met informatie in de vorm van cijfers is het dus oppassen geblazen wanneer het om de interpretatie ervan gaat. Je ziet in lijstjes of tabellen immers de informatie achter de cijfers niet terug en conclusies kunnen dan ook maar beter niet al te snel worden getrokken.

Kort na het verschijnen van de vorige BK-informatie (nr. 4, 3 juli 2016) werd ik er op gewezen dat de in het voorwoord geuite blijdschap over het feit dat het postacademisch kunstonderwijs er in de komende BIS-periode geld bij zou krijgen, onterecht was. Het klopt weliswaar dat de postacademische instellingen er in de BIS een flink bedrag bij krijgen, maar dat geld gaat er aan de andere kant, bij het Mondriaan Fonds, weer af.
Lees meer ›


Michiel Ubels en Pascal Reinmann winnen TENT Academy Awards 2016

image001Michiel Ubels en Pascal Reinmann zijn de grote winnaars van de jaarlijkse competitie tussen de beste eindexamenvideo’s, films, shorts en animaties. Michiel Ubels won vrijdagavond 15 juli de TENT Academy Award 2016, de prijs voor de beste eindexamenvideokunst van alle Nederlandse kunstacademies. Pascal Reinmann won de Best Foreign Film Award, de prijs voor de beste eindexamenvideo van jonge kunstenaars uit gastland Zwitserland. De favoriet van het publiek was de film van Dinu Comendant. Voor een uitverkochte filmzaal in Cinerama werden de Awards door een internationale jury onder leiding van Roos Gortzak, directeur van de Vleeshal in Middelburg, uitgereikt. Lees meer ›


Dico Kruijsse – Glasgow: Scotland with style

DicoOnehundred2MBIn 2013/14 volgde Dico Kruijsse een masteropleiding aan de Glasgow School of Art in Schotland. Nadat hij in 2009 de BA in Rotterdam aan de Willem de Kooning Academie had afgerond, begon hij te werken als beeldend kunstenaar. Veel van zijn werk maakt hij op locatie waarbij hij ernaar streeft om beelden te maken die voortkomen uit de plek waar ze tentoongesteld worden.

Meestal verblijf ik twee weken op de tentoonstellingsplek in binnen- of buitenland voor onderzoek en productie. Door een korte werk- en onderzoeksperiode met een deadline in zicht raak ik in een soort hoge concentratie waar ieder detail wordt opgemerkt en een aanleiding kan zijn voor nieuw werk. De combinatie van tentoonstellingen maken en reizen creëert voor mij een productieve manier van werken. Ik vind het ook interessant om te merken dat je vaak helemaal niet zo ver hoeft te reizen om nieuwe dingen te ontdekken. Het ligt meer aan de concentratie waarmee je kijkt dan naar de plek waar je heen gaat. Toch kreeg ik tijdens mijn korte werkperiodes steeds vaker het idee dat ik iets belangrijks misliep, iets wat je niet in twee weken meekrijgt. Ik was er erg benieuwd naar hoe een meer permanente verandering van locatie mijn werk zou beïnvloeden. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram