Maandelijks archief: juni 2016

Eindexamenwerk Minerva 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van Academie Minerva in Groningen. Al het werk van deze opleidingen en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.

Lees meer ›


Eindexamenwerk WdKA 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Al het werk van deze opleidingen en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.

Lees meer ›


Eindexamenwerk KABK 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van de KABK in Den Haag. Al het werk van deze opleiding en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.
Lees meer ›


Eindexamenwerk HKU 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van de HKU in Utrecht. Al het werk van deze opleidingen en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.
Lees meer ›


Eindexamenwerk Academie voor Beeldende Vorming (AHK) 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam (m.i.v. sept. Breitner Academie). Al het werk van deze opleiding en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.

Lees meer ›


Eindexamenwerk ArtEZ 2016

In deze galerie ziet u ingezonden van eindexamenstudenten van ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle. Al het werk van deze opleidingen en andere ziet u op de diverse eindexamenexpo’s in het land. Klik op ‘Lees meer’ om de foto’s te zien.

Lees meer ›


Data eindexamenexposities 2016

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een goede manier om het werk breed onder de aandacht te brengen. Onderstaand vindt u een – zo compleet mogelijke – lijst met tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land. Voor het vinden van meer informatie per opleiding verwijzen we u naar de respectievelijke websites. Lees meer ›


Internationaal cultuurbeleid 2017-2020

aab-3.1Samen met de IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) en de Raad voor Cultuur zijn de ministers Koenders (BuZa) en Bussemaker (OCW) van mening dat de afgelopen jaren de focus van het internationaal cultuurbeleid te sterk op de economische waarde van cultuur lag. Die benadering deed onvoldoende recht aan de breedte van de internationale culturele praktijken en de waarde van cultuur die daarmee tot stand komt: intrinsiek, maatschappelijk en economisch.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (3 juni 2016)


Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt

De raadEind 2015 stemde de Tweede Kamer in met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) verzocht de Raad voor Cultuur te adviseren over de besteding van dit bedrag, dit advies verscheen april jl. De aanbevelingen die de raad in dat advies doet worden omschreven als een eerste stap om de arbeidspositie voor kunstenaars te verbeteren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (3 juni 2016)


Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015

OmslagEind vorig jaar verscheen de Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015. Het geeft een beeld van de wijze waarop scholen cultuuronderwijs vormgeven, laat zien welke onderwerpen veel aandacht krijgen en op welk gebied scholen wensen en ambities hebben. Opdrachtgever van het onderzoek is het ministerie van OCW.
Het onderzoek gaat in op de vorm, organisatie, kwaliteit en opbrengsten van cultuuronderwijs. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een meting in het schooljaar 2014-2015. BK-informatie beschrijft een deel van de conclusies uit het onderzoek weer.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (3 juni 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram