Jaarlijks archief: 2016

Ondernemerssubsidies voor beeldend kunstenaars

BKNLIn opdracht van het overlegplatform Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is geïnventariseerd welke financieringsregelingen de overheid aanbiedt voor ondernemers, en onder welke voorwaarden deze regelingen geschikt zijn voor zelfstandig beeldend kunste-naars. Zowel subsidies als leningen en kredietafspraken zijn bekeken. Het uitgebreide verslag is gratis beschikbaar via de website van BKNL.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Financiering van kunstprojecten

euroos_lrKunst maken kost geld; soms veel, soms weinig, maar een minimale financiering is over het algemeen toch wel noodzakelijk voor het realiseren van een werk of project. Het vinden van financiering voor een kunstproject kan een langdurig en ingewikkeld traject zijn: het vereist duidelijkheid over het project zelf en doorzettingsvermogen. Zo’n traject begint met een verkenning van de financieringsmogelijkheden en de voorwaarden en beperkingen van die mogelijkheden. Onderstaand hebben we een aantal financieringsmogelijkheden voor beeldende kunstprojecten op een rij gezet. Aan het eind geven we een paar praktische tips.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Museumcijfers 2015

Schermafdruk 2016-12-12 16.44.15Jaarlijks houdt de Museumvereniging – de brancheorganisatie van musea in Nederland – een onderzoek onder ruim 400 bij de Museumvereniging aangesloten musea om een overzicht te verkrijgen van de belangrijkste data en trends. Onlangs werd Museumcijfers 2015 gepubliceerd.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


Cultuur in Beeld 2016

cib2016Vorige maand verscheen de jaarlijkse OCW-publicatie Cultuur in Beeld. Op 14 november stuurde minister Bussemaker een brief daarover naar de Kamer waarin zij nader inging op de drie thema’s die prioriteiten zijn in haar cultuurbeleid: diversiteit, spreiding en arbeidsmarkt. Cultuur in Beeld geeft wederom inzicht in de cultuur- en creatieve sector en baseert zich op onderzoek en gegevens van het CBS, het SCP, de cultuurfondsen, brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (16 december 2016)


‘Ondernemend’

Cover BK-08-2016Zoals we allemaal weten, is in de periode 2013-2016 door het rijk 200 miljoen euro per jaar bezuinigd op de cultuurbegroting (op een totaal budget van 900 miljoen euro). De markt moest zijn werk doen en de kunstenaar moest ondernemender worden. De gevolgen ervan zijn aan de sector – en vooral aan de kunstenaars – bepaald niet ongemerkt voorbij gegaan. De kunstmarkt werkt nou eenmaal niet volgens het handelsprincipe van vraag en aanbod. Lees meer ›


Internationalisering

internationaliseringVoor velen is de beeldende kunstwereld een internationale wereld, waarbij netwerken wereldwijd worden gesmeed en in stand gehouden. Artist-in-Redidencies zijn belangrijk voor kunstenaars; om de blik te verruimen, invalshoeken te wijzigen en contacten op te doen. Op het gebied van internationalisering betekenen landelijke instellingen zoals DutchCulture en het Mondriaan Fonds veel voor beeldend kunstenaars.

Beide organisaties meldden de afgelopen periode nieuws op het gebied van internationalisering.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (28 oktober 2016)


Nieuw: Kunstenbond

Schermafdruk 2016-10-17 18.33.42Kunstenbond is de nieuwe zelfstandige vakbond voor kunstenaars en creatieven en is verbonden aan FNV. De bond richt zich op iedereen die werkt in de kunsten of de creatieve sector of een creatieve beroepsopleiding volgt. Momenteel bestaat de bond uit zo’n 7.000 leden die zijn overgaan van FNV Kiem naar de Kunstenbond.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (28 oktober 2016)


Europees onderzoek naar culturele arbeidsmarkt

EUUN0001Afgelopen zomer verscheen bij Eurostat (“Your key to European statistics”) de derde editie van Culture Statistics.
Culture Statistics 2016 geeft inzicht in Europese cultuurstatistieken en analyseert onder meer de arbeidsmarkt, participatie, digitalisering en internationale handel in de cultuursector. Het onderzoek is uitgevoerd in 33 landen, te weten 28 lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten Macedonië en Turkije, en Noorwegen, IJsland en Zwitserland (leden van de Europese Vrijhandelsassociatie).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (28 oktober 2016)


Cultuurgeld 2017-2020

bussemaker1Op Prinsjesdag (20 september jl.) maakte minister Bussemaker (OCW) bekend dat het rijk € 10 miljoen extra investeert in de cultuursector. “Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap”, aldus het persbericht van OCW.
In de cultuurplanperiode 2017-2020 gaat 379,91 miljoen euro naar 88 cultuurinstellingen en zes fondsen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur (BIS). De aanvraag van het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) voor de BIS keurt de minister op formele gronden af. Maar via een projectsubsidie krijgt het EKWC de komende 4 jaar een bedrag van € 300.000.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (28 oktober 2016)


‘Uitslag’

Cover BK-07-2016-kleinWanneer de volgende BK-informatie (nummer 8) bij u in de bus valt, is bekend wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Op dit moment is de verkiezingsstrijd tussen kandidaten Trump en Clinton nog in volle gang. Bij het lezen van de volgende BK-informatie is die gelukkig ten einde.
De verkiezingsstrijd tussen beide kandidaten is uitzonderlijk, dat heeft vele redenen, maar een daarvan is dat hij zich laat kenmerken door barbaarsheid en oppervlakkigheid.
Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram