Maandelijks archief: december 2015

Aanbieding voor abonnees

= Wegens een storing op de server op de ochtend van 14 december vragen wij iedereen die zich op 14 december tussen 10.00 en 12.00 heeft aangemeld voor deze lezing vriendelijk om contact op te nemen met ons secretariaat =

 

BK-lezing: curator Sonsbeek 2016, ruangrupaArt-Rotterdam-logo--973x595
met aansluitend gratis toegang tot de kunstbeurs Art Rotterdam & de feestelijke opening in Museum Boijmans Van Beuningen

Van 4 juni tot en met 4 oktober 2016 vindt onder de naam transACTION SONSBEEK 2016 plaats in het Sonsbeekpark, de stad Arnhem, Museum Arnhem en het Kröller Müller Museum. De tentoonstelling is samengesteld door het Indonesische collectief ruangrupa.
Al vanaf de eerste editie weet SONSBEEK de grenzen van de internationale hedendaagse kunst op te rekken. Met toonaangevende edities tussen 1949 en 2008 vervulde SONSBEEK een pioniersrol door telkens een ander licht op kunst in de openbare ruimte te laten schijnen. Met kunstenaarscollectief ruangrupa als curator brengt SONSBEEK 2016 wederom kunst naar de mensen toe. Lees meer ›


Wim Schemer: Aan de oever van een Japans meer

wimschermer-tsukimi-dawnHet Primitive Sense Art Festival nodigde Wim Schermer uit om deze zomer, twee maanden als Artist In Residence te komen werken in Japan. Dit festival vindt jaarlijks plaats rond het Kizaki meer in het district Nagano. Dit gebied in de Japanse ‘Alpen’ is de archeologische vindplaats van de eerste tekenen van menselijk leven in Japan. Het festival wil door middel van kunst de band versterken tussen de moderne mens en de wortels van zijn bestaan. Wim Schermer maakt werk voor de openbare ruimte waarin beweging een belangrijke rol speelt. De manier waarop zijn werken bewegen geeft ze menselijke karaktertrekken. Op de TU in Delft staat zijn ‘slappe toren’ die wuift in de wind, soms schattig, dan weer vervaarlijk. In Japan gaat hij op zoek naar overeenkomsten met zijn werk, maar wordt gegrepen door het virus dat ook alle Japanse kunstenaars geïnfecteerd heeft. Lees meer ›


Bijdrage Mondriaan Fonds voor twaalf presentatie-instellingen

Logo downloads NL web groenHet Mondriaan Fonds kent 1,9 miljoen euro toe aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. De instellingen krijgen bijdragen variërend van 45.000 tot 200.000 euro op jaarbasis voor hun programma’s voor maximaal twee jaar. Dit jaar vroegen 22 presentatie-instellingen voor in totaal ruim 3 miljoen bij het fonds aan, in het kader van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)

 


Onderzoek BKNL naar het contractproces tussen kunstenaars en instellingen

nb_kunstenaarshonorarium_03Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak een sluitpost op de begroting. Beeldende Kunst Nederland (BKNL) – een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland – liet onderzoek verrichten naar het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen. De onderzoeksbureaus Strategies in Regulated Markets (SiRM) en Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) analyseerden bij zeven tentoonstellingen het contractproces met de bedoeling best practices te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)


Archief voor de Toekomst

archiefvoordetoekomstbkkchet oeuvre als inzet: handreikingen bij het spelen van een ernstig spel
Archief voor de Toekomst is een onlangs verschenen e-publicatie, uitgegeven door het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), over het behoud en beheer van nalatenschappen van kunstenaars.

Wat gebeurt er met het werk van een kunstenaar als hij of zij niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt dan de rechten en wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden? Bkkc deed onderzoek en publiceerde de resultaten in een e-book. Het boek wordt in digitale vorm uitgegeven omdat dit meer mogelijkheden biedt voor het up-to-date houden van de informatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)


Ook kunst maakt het landschap

1 Land art en de Biesbosch
Het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en het vernieuwde Biesbosch MuseumEiland organiseerden op vrijdag 13 november een bijeenkomst in het museum om mee te praten over de rol die kunst kan innemen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. De Biesbosch is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De Noordwaard is ontpolderd en er is ruimte gemaakt voor de rivier. Een nieuw landschap en een nieuwe natuur zijn ontstaan. Ook kunst speelde daarbij een rol; met verschillende partners zijn er landkunstwerken in het nieuwe landschap gerealiseerd. Sandra Smets en Xandra Nibbeling doen verslag van de bijeenkomst. Lees meer ›


Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2017-2020

De raad

De raad

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Volgend voorjaar is het weer zover. Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Op 19 mei 2016 zal de Raad voor Cultuur zijn advies over de BIS aanbieden aan minister Bussemaker (OCW) en op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel zullen uitmaken van de nieuwe BIS.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)


Cultuur in Beeld 2015

cultuur in beeldOp 12 november verscheen Cultuur in Beeld 2015, een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en duiding van belangrijke ontwikkelingen. Centraal in Cultuur in Beeld 2015 staat de manier waarop cultuur zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: lokaal, stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal. Ook worden ontwikkelingen geschetst in de economie van de cultuursector, de publieke inte-resse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (12 december 2015)

 


‘Trots’

cover 08-2015Met dit achtste nummer sluiten we alweer een jaar BK-informatie af. Met gepaste trots en veel genoegen kijken we terug op het afgelopen jaar en vol vertrouwen kijken we uit naar het jaar dat voor ons ligt.

Een jaar waarin onze tweede BK-lezing op de agenda staat. Op 12 februari, tijdens Art Rotterdam en verzorgd door ruangrupa, curator van Sonsbeek 2016. Aansluitend kunt u Art Rotterdam bezoeken en in de avond is er een bijzondere opening in Museum Boijmans Van Beuningen. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram