Maandelijks archief: december 2014

Brief aan provincies: cultuur in collegeprogramma’s

provinciesOp 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de kunst- en cultuursector zijn deze verkiezingen niet onbelangrijk. Daarom stuurde Kunsten ’92 in oktober een brief aan bestuurders en politici in de provincies waarin argumenten worden gegeven waarom kunst, cultuur en erfgoed een prominente plek verdienen in het toekomstige collegeprogramma van alle provincies. De brief reikt concrete handvatten aan en vermeldt voorbeelden uit de praktijk.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)


3,3 miljoen naar presentatie-instellingen

2775_11_Cascofestival-61Het Mondriaan Fonds kent bijna 3,3 miljoen euro toe aan de programma’s van 24 presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst voor 2015 en 2016. De bijdragen variëren van 30.000 tot 200.000 euro op jaarbasis. De 3,3 miljoen komt bovenop het bedrag dat vorig jaar al was toegekend voor programma’s in 2015. In totaal draagt het Mondriaan Fonds daarmee in 2015 en 2016 bijna 3,8 miljoen euro bij aan 27 presentatie-instellingen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)


Onderzoeksbeurzen voor museummedewerkers

man_met_vergrootglas2Minister Bussemaker wil medewerkers van musea in staat stellen om wetenschappelijk onderzoek te doen en stelt daartoe – tot en met 2016 – 800.000 euro aan onderzoeksbeurzen beschikbaar. De minister acht wetenschappelijk onderzoek belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van een nieuw publiek. Kennisontwikkeling wordt als essentieel gezien voor het vervullen van de maatschappelijke rol van musea.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)


Hoger tarief voor uitlenen kunst

image1_Kunstuitleen_3095Stichting Leenrecht en de kunstuitleenbranche hebben overeenstemming bereikt over een hogere vergoeding voor beeldend kunstenaars voor het uitlenen van kunst. Het huidige tarief van € 1,54 per uitlening wordt vanaf 1 januari 2015 in jaarlijkse stappen van € 0,25 verhoogd tot € 2,50. Daarmee wordt in 2018 het nieuwe tarief bereikt.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)


Cultuurindex online

cultuurindexDe Cultuurindex van de Boekmanstichting en het Sociaal Cultureel Planbureau is nu ook online te raadplegen. De Cultuurindex Nederland is een soort AEX-index voor cultuur en geeft inzicht in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. De Cultuurindex brengt het beschikbare cijfermateriaal uit de cultuursector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)

 


Talentontwikkeling: de aanpak voor de komende jaren

bussemaker1Op 23 oktober stuurde minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer waarin zij liet weten tegemoet te komen aan de kritiek vanuit het kunstenveld op de eerdere uitwerking van haar visie op talentontwikkeling. Daarin werkt zij de inzet voor de periode 2014-2016 uit via de thema’s ‘Ontwikkelruimte op maat’, ‘Wegwijzers talentontwikkeling door sector en kunstvakonderwijs’ en ‘Investering in talent’.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (13 december 2014)


BK-lezing: opdrachtgeverschap in de beeldende kunst

AANBIEDING

Exclusief voor abonnees! –  Tijdens Art Rotterdam

Met aansluitend gratis toegang tot de kunstbeurs Art Rotterdam & feestelijke opening in Museum Boijmans Van Beuningen Lees meer ›


‘Opdrachtgeverschap’

coverBK08Voorwoord 13 december’14

Vanaf het eerste begin is opdrachtgeverschap voor BK-informatie een belangrijk thema geweest: inhoudelijk in de redactionele stukken, maar ook door middel van de advertenties voor kunstopdrachten in de openbare ruimte die van oudsher een belangrijke plaats hebben in BK-informatie.

Opdrachtgeverschap is voortdurend onderhevig aan verandering, dat is zo in de architectuur, en dat is zo in de beeldende kunst. Het opdrachtgeverschap zoals we dat kenden in de beginjaren van BK-informatie (de jaren ’80) kennen we nu niet meer. Door een terugtredende overheid, verminderde bouwopgaven en verschraalde kunstbudgetten lijkt de Nederlandse traditie van overheidskunst in de openbare ruimte ten einde. Lees meer ›


Arik Visser: Residentie CAP

In zijn werk toont Arik Visser een gerichte belangstelling voor sociale structuren en maatschappelijke systemen. Hij analyseert de processen die hier aan ten grondslag liggen en waarin hiërarchie, macht maar ook verlangen van belang zijn. Hieruit ontstaan werken die geen bepaalde vorm of volgorde hebben. In 2014 verbleef Visser als artist in residence in het Corinth Art Platform te Korinthe, Griekenland. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram