Disclaimer

Dit is de website van Stichting BK-informatie, gevestigd te Rotterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Stichting BK-informatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Stichting BK-informatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting BK-informatie dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichtig BK-informatie dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram