Oproepen

Vraag-en-aanbod en oproepen

Hierbij gaat het om vraag-en-aanbod (meestal van particulieren), kleine oproepen (van particulieren of organisaties) en oproepen van overheden, instellingen en non-profit instellingen. De advertenties worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan en in het geval van de oproepen door overheden, instellingen en non-profitorganisaties, levert u tevens uw logo aan.

Voor meer informatie over deze advertentiemogelijkheid en boekingen neemt u contact op met ons secretariaat

Voorwaarden en tarieven

Vraag en aanbod
Kleine advertentie, halve kolom breed. Schriftelijke opgave en betaling vooraf op IBAN: NL96 INGB 0000 2595 13, t.g.v. Stichting BK-informatie, Rotterdam.
Men dient zelf het verschuldigde bedrag uit te rekenen en vooraf over te maken, ook bij herhaalde plaatsing. Bij de opgave dient men het nummer van BK-informatie waarin men wil adverteren te vermelden, evenals het te betalen bedrag en het rekeningnummer waarvan men dit bedrag heeft afgeschreven.

Kosten bij eenmalige plaatsing min. € 15,50, max. € 31,00 afhankelijk van de hoeveelheid tekst, c.q. het aantal tekens (incl. spaties en lettertekens).
€ 15,50  voor 130 tekens (incl. spaties) of minder; elke 26 tekens meer (incl. spaties) kosten € 3,10 extra. Het maximum is dus 260 tekens voor € 31,00; e.e.a. incl. BTW (21%).

Kleine oproepen
Kort bericht ter grootte van 1/3 kolom (1/9 pagina) maximaal 20 gedrukte regels (38 posities – incl. spaties – per regel), incl. titel. Titel en eventueel attentiepunt half vet c.q. cursief gedrukt: € 142,00 (e.e.a. excl. 21% BTW). Iedere regel meer € 7,00. Maximaal 40 regels. De tekst van de advertentie dient schriftelijk te worden opgegeven. Na plaatsing ontvangt u een (BTW)rekening.

Opdrachten voor kunstenaars
Het is ook mogelijk een oproep met logo te plaatsen, bijvoorbeeld een oproep aan kunstenaars voor een opdracht. Meer informatie

E.e.a. op grond van bekende basis lay-out van BK-informatie. U levert tekst en logo aan.

Na plaatsing ontvangt u een (btw-)rekening.
Provisie ten behoeve van tussenpersonen enz. komt ten laste van de opdrachtgever.
Alle opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd.
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Deadlines vraag-en-aanbod en oproepen 2019
nr. 5 – 2 juli (verschijningsdatum: 26 juli)
nr. 6 – 3 september (verschijningsdatum: 27 september)
nr. 7 – 15 oktober (verschijningsdatum: 8 november)
nr. 8 – 26 november (verschijningsdatum: 20 december)

 

Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram