Minimale meerkosten Fair Practice Code

Kunsten 92De minimale meerkosten van de Fair Practice Code (zie BK-informatie 2018 nr. 04) bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning. Verder moet er rekening worden gehouden met de indexering (loonstijging): om de beloning van werkenden in de cultuursector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram