Evaluatie Raad voor Cultuur 2013-2018

De raadOnderzoeksbureau Berenschot onderzocht het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad is er wettelijk aan gehouden om eens in de vier jaar het eigen functioneren te evalueren en daarvan verslag te doen aan de minister van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram