Boekman 117. Culturele arbeidsmarkt

DuSVcNDX4AEKTm9Sinds enkele jaren is de culturele arbeidsmarkt een onderwerp van gesprek. Langzaamaan begint het verdienen naar inspanning en prestatie in de kunst- en cultuursector een vanzelfsprekendheid te worden, al is het nog een kleine. Gemiddeld wordt er slecht verdiend in de sector. De laatste jaren ontstonden er vele initiatieven vanuit die sector om de arbeidsmarktpositie te verbeteren, zoals de Fair Practice Code, die door de minister van OCW worden ondersteund. Bovendien heeft de minister toegezegd dat de sector voor 2019 kan rekenen op loon- en prijsbijstelling van 2,5% en dat er geld beschikbaar komt voor continuering van honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (zie ook BK-informatie nr. 8, 2017). Boekman #117 gaat in op de ernst van de situatie op de culturele arbeidsmarkt: “De urgentie van deze arbeidsmarktagenda (…) werd de afgelopen jaren onderstreept in verschillende publicaties over de kwetsbare positie van kunstenaars, makers en ontwerpers. Zij hebben een zwakke onderhandelingspositie, ontberen een redelijke vergoeding en zijn niet verzekerd voor de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram