Fair Practice Code 2.0

logo-fairpracticecode-2Eind januari werd de website fairpracticecode.nl gepresenteerd. Daarop is de vernieuwde Fair Practice Code te vinden en de mogelijkheid een quickscan te doen die duidelijk maakt in hoeverre opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Fair Practice Code voldoen. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de Fair Practice Code is een van de agendapunten in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector (zie BK-informatie nr. 8, 2017). In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram