Rapport Visitatiecommissie Cultuurfondsen

visitatiecommissie-2018-400x550-c-centerIn opdracht van de minister van OCW werden de zes landelijke publieke cultuurfondsen in 2018 gevisiteerd. Een commissie evalueerde het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen. Het algemene oordeel van de commissie is positief. Daarnaast bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. De commissie moedigt de fondsen aan verder te werken aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke effecten van hun beleid. Het ministerie wordt geadviseerd hiertoe een concreet kader op te stellen. De commissie benoemt dat de fondsen de lastige periode 2013-2016, een periode van bezuinigingen, reorganisaties en fusies, goed hebben doorstaan en dat zij “adequaat hebben gereageerd op deze nieuwe werkelijkheid; dat neemt niet weg dat de bezuinigingen nog altijd hun sporen nalaten”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)

Download hier het volledige rapport


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram