Het Culturele Leven

HCLTussen 2012 en 2017 stelde het ministerie jaarlijks de publicatie Cultuur in Beeld samen die een overzicht gaf van trends en ontwikkelingen in de cultuursector, met onder meer het doel de kwaliteit van informatievoorziening in de sector te verhogen. Omdat deze analyse en presentatie echter niet als onafhankelijk en objectief beschouwd kan worden, is gestopt met de publicatie Cultuur in Beeld en is het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgenodigd tot een periodieke cultuurmonitor te komen op basis
van kernindicatoren. Het SCP ontwikkelde een nieuw, onafhankelijk model om het culturele leven in Nederland in kaart te brengen en die het eenvoudiger moet maken ontwikkelingen in de sector te volgen. In november publiceerde het SCP de publicatie Het Culturele Leven, “een aanzet (…) tot een rapportage over het culturele leven”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram