Arbeidsvoorwaarden freelance curatoren

curatorenhonorarium_05Binnen Platform BK is een werkgroep van freelance curatoren actief; een collectief dat is opgericht door en voor freelance curatoren in Nederland. Onlangs publiceerde deze werkgroep een (voorlopige) verklaring waarbij zij een aantal agendapunten onder de aandacht brengt.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram