Advies Raad voor Cultuur: Ontwerpsector

raad-van-cultuurIn september publiceerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor de ontwerpsector. De raad concludeert dat de potentie van de sector veel meer kan worden benut en is van mening dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw moet nemen. Om de goede reputatie van Nederlands ontwerp te behouden, moet meer in de sector worden geïnvesteerd en moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht. De sector heeft een sterkere basis nodig, omdat de verwachting is dat er de komende jaren een steeds groter beroep wordt gedaan op de ontwerpsector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram