Kunsten ’92: Cultuur en gemeenteraadsverkiezingen

logo-website-temp-12De programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden op dit moment geschreven. Kunsten ‘92 heeft daarom flyers geproduceerd, ter inspiratie, voor gemeenteraadsleden en wethouders met het doel erfgoed en cultuur prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Alle fractievoorzitters van alle partijen in een paar honderd gemeenten in Nederland en alle relevante wethouders ontvingen de flyers. Daarnaast roept Kunsten ’92 cultuurinstellingen en erfgoedorganisaties op om aan de hand van de in de flyers genoemde punten met de lokale politiek in gesprek te gaan over de waarde van erfgoed en cultuur.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter