Blauwe Golven: waardestelling toont belang behoud uniek kunstwerk aan

0374aOnlangs ontstond discussie over de aantasting van het kunstwerk De Blauw Golven van Peter Struycken op het Roermondsplein in Arnhem (1974-1977). Het omgevingskunstwerk zou deels plaats moeten maken voor een park.

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft een waardestelling laten maken; een kunst- en cultuurhistorische waardebepaling.

Peter Struycken protesteerde tegen het plan en beriep zich daarbij op de auteurswet die de eigenaar wel het recht geeft een kunstwerk in de openbare ruimte geheel te verwijderen maar niet gedeeltelijk, aangezien dat een aantasting van het kunstwerk kan betekenen waardoor de kunstenaar reputatieschade kan oplopen. Struycken liet het college van Arnhem weten dat hij zich prin-cipieel zal verzetten tegen hergebruik van de golfstructuur omdat het een wezenlijk bestanddeel is van zijn omgevingskunstwerk. Wethouder Elfrink liet echter weten dat een al geplande wegomlegging volledig behoud van het kunstwerk in de weg staat.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut verzocht dr. Jonneke Jobse – kunsthistoricus en auteur van meerdere publicaties over Peter Struycken en de Arnhemse School – een kunst- en cultuurhistorische waardebepaling op te stellen, met de bedoeling de besluitvorming van argumenten te voorzien en mogelijk een monumentenstatus aan te vragen voor De Blauwe Golven.

De conclusie van Jobse ten aanzien van het kunstwerk: er is sprake van een uniek kunstwerk van een internationaal bekend kunstenaar met hoge ensemble- en zeldzaamheidswaarde. Zij concludeert dat het kunstwerk zich al jarenlang in een verwaarloosde staat bevindt, maar verlegging van wegen behoud en bescherming niet in de weg staat.

Blauwe Golven is een van de belangrijkste omgevingskunstwerken die in Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn gerealiseerd. De ontwerper, Peter Struycken, is samen met Berend Hendriks grondlegger van de zogenoemde Arnhemse School. Struycken is van 1964 tot 1976 als docent verbonden geweest aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. In 1966 nam hij daar samen met Hendriks de leiding op zich van de afdeling Monumentale Vormgeving. Zij introduceerden een nieuw studieprogramma dat de basis legde voor een andere be-nadering van de monumentale kunstpraktijk: de zogenoemde omgevingsvormgeving. De monumentale vormgever moest niet langer genoegen nemen met het decoreren van een wand of een gevel of met het plaatsen van beeld op een plein, maar het hele gebied tussen en om gebouwen tot zijn werkterrein maken. Doel was het verbeteren van het leefklimaat van de stedelijke ruimte die, met name in de eentonige naoorlogse nieuwbouwwijken, de bewoners weinig zintuiglijke ervaringen bood.

Wethouder Elfrink zal naar verwachting dit najaar plannen over sloop of behoud aan de raad van Arnhem voorleggen. Op 22 september vindt een protestactie plaats tegen de besluitvorming rondom De Blauwe Golven. Het rapport van Jonneke Jobse is beschikbaar op de website van Bond Heemschut.

behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.nl
heemschut.nl


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram