Voortgangsrapportages Sectorplan hbo kunstonderwijs

indexIn het Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 Focus op Toptalent staan de voornemens van de hogescholen met kunstonderwijs voor de studiejaren 2012-2013 tot en met 2015-2016. De hogescholen spraken met elkaar af jaarlijks een voortgangsrapportage te maken over de stand van zaken in de uitvoering van het Sectorplan en die tevens aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verstrekken. Eind december 2015 verscheen de voortgangsrapportage over het jaar 2014-2015.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)

 

Themanummer
BK-informatie 4 (verschijnt op 3 juni 2016) zal een themanummer zijn over kunstonderwijs. In dat nummer zullen we meer aandacht besteden aan deze voortgangsrapportage en andere aan kunstonderwijs gerelateerde onderwerpen. Suggesties voor onderwerpen voor het themanummer kunt u (liefst voor 10 april) mailen naar redactie@bk-info.nl


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram